Ditte til debat.jpg

Bagvendt at satse hårdt på tilflyttere

Her kan du læse Dittes læserbrev i fuld længde. Det er at finde i en forkortet version på Fyens.dk 12/11 2017.

 

FMK - et godt sted at bo

 

Kommunalbestyrelsens ambition om at skaffe 2000 flere borgere til FMK inden 2030 er efter min mening udtryk for en bagvendt måde at drive kommunalpolitik på. Med et fokus på hvorledes kommunen vil kunne se attraktiv ud for folk uden for kommunen er der nemlig risiko for, at man mister blikket for det nære; det, som bør optage en som medlem af kommunalbestyrelsen. Som kommunalpolitiker bør man være optaget af, at gøre FMK til et virkelig godt sted at bo for de borgere, som lever og arbejder her - og lur mig om så ikke rygtet vil sprede sig ad naturlig vej og komme mulige tilflyttere for øre. Jeg har netop tilbragt et par dage med min familie på Djursland. Her har et pilotprojekt sat gang i flere spændende processer omkring borgerinvolvering i kølvandet på en potentielt konfliktfyldt institutionssammenlægning. Hele miseren endte med at ryste et større lokalsamfund sammen, skabe samarbejde på tværs af gamle kommuneskel og give borgerne en markant større oplevelse af glæde og tilfredshed med det sted de bor. Pointen med denne historie er, at dette glade budskab er rygtedes vidt omkring - ja helt til København, siges det - og har betydet, at flere familier nu vælger at slå sig ned i området. Alt dette blot for at sige, at vi, der bor her i kommunen, det er os, der skal være den gode fortælling om at livet her er aktivt, levende og rigt. Rigt på engagement og meningsfyldt involvering i små som store samfundsanliggender, rigt i kraft af tryghed, nærhed og omsorg fra det fællesskab, vi er en del af, levende i kraft af de muligheder der er for at udfolde kunst og kultur, lokalpolitik og foreningsliv, i kraft af medindflydelse på udviklingen af kommunen, dens institutioner, natur og aktiviteter. Vi skal være den gode fortælling, fordi den gode fortælling er livet i FMK. Det er dét, der skal være vores ambition og vores fokus, når vi er beskæftiget med politik og visioner for FMK. At lytte, at samskabe og at udvikle det bedste sted at bo i fælleskab med hinanden.

 

I Alternativet er en af vore kernemissioner som borgervalgte at insistere på, at alle de mennesker, vi møder på gader og stræder, ikke mindst dem der udtrykker modløshed, frustration og opgivenhed, kommer til at opleve sig som en levende og betydningsfuld del af FMK. FMK skal være en dynamisk og demokratisk kommune, hvor borgerinddragelse, borgerudvalg, samarbejde, diversitet, åbenhed, tillid og gennemsigtighed er fundamentet. Gennem dialog og samarbejde tror vi på, at vi kan skabe større sammenhæng mellem de beslutninger, der træffes politisk, og de borgere der bliver berørt. Vi tror på, at der kan skabes en langt mere solid oplevelse af medejerskab blandt kommunen borgere i forhold til den kommune og det fællesskab, vi alle er en del af. Dette er vores kommune - lad os gøre alt for, at dette udsagn rummer stolthed, glæde og mod!

 

Ditte Tholle

Alternativet