Line Gessø til Folketinget

Line Gessø, som er suppleant til kommunalbestyrelsen i FMK, og politisk aktiv i Dansk Sygeplejeråd og Kvinderådet, stiller op til det forestående folketingsvalg. Line har gennem sit mangeårige fagpolitiske og ligestillingspolitiske virke, et solidt erfaringsgrundlag og masser af viden. Hun brænder for at være med til at skabe forandringer og er især optaget af følgende emner:

- sammenhænge mellem klima og sundhed

- et sammenhængende sundhedsvæsen

- ligestilling 

- grøn og kollektiv trafik

Line har skrevet om disse emner og meget andet - se under 'nyheder'