Frederik DN lille.jpg

Danmarks Naturfredningsforening - Frederik Balslev til vælgermøde

Vælgermøde i Dansk Naturfredningsforening i aften. Frederik Balslev fra Alternativet gjorde rede for nogle af de mange tiltag, vi vil arbejde for, herunder støtte til grøn iværksætteri, støtte/rådgivning til omlægning af konventionelle landbrug, 100% økologi i kommunens institutioner, omdannelse af kommunale arealer til mangfoldige nyttehaver, el-dreven offentlig transport mm. HVOR var det herligt at erfare, at både de Radikale, Borgerlisten, SF og Enhedslisten vil trække på samme hammel og deler mange af Alternativets idéer til hvordan kommunen skal omstilles til en grøn kommune - og også deler ambitionsniveau !!!! Og hvor var det beskæmmende at høre V, DF og A være enige om, at det er godt nok, det der allerede gøres, og at bekymringen for pesticider i drikkevandet fx er en storm i et glas vand. Hvis socialdemokraterne vil fremstå som et miljøparti, er det lidt uheldigt at sende en mand der står så last og brast med DF og V, så vi tilhørere ikke kunne høre forskel - og som afviser at gå ind for kødfrie dage, fordi det går ud over slagteribranchen. BORGERNE i kommunen ER bekymrede for miljøet (de fremmødte i hvert tilfælde) - og det er vi også i Alternativet. Rigtig godt debatmøde med en flot indsats af Frederik ;-)