DITTE 3 Lille.jpeg

Friskoler - Ditte Tholle til debatmøde

DITTE THOLLE TIL VÆLGERMØDE OM DE FRIE SKOLER 
Alternativets kandidat Ditte Tholle var deltager ved paneldebat arrangeret bl.a. af leder for Enghaveskolen Lisbeth Larsen, hvor kommunens frie skoler var på dagsordnen. Paneldeltagerne skulle debattere deres indstilling til de frie skolers rolle og værdi i FMK, og bl.a. give svar på:

- Hvorfor er det vigtigt, at vi har frie skoler i vores kommune?

- Hvad bidrager de frie skoler med i eksempelvis kommunens bosætningsstrategi?

Udfordringer med samarbejde mellem folkeskoler og friskoler blev vendt, ligesom friskolernes oplevelse af at rangere lavere end folkeskolerne når det kom til kommunale kulturelle tilbud, transportmuligheder etc.

Alle paneldeltagere lige fra DF til Alternativet gav positive udmeldinger hvad angår friskolernes betydning for kommunen, og samarbejdsviljen og imødekommenhed ville ingen ende tage. Jeppe Søe, der styrede slagets gang blev nærmest perpleks over den enighed, og udmeldte at det havde han aldrig prøvet før. Lad os håbe at eksempelvis A og V har intern konsensus på dette punkt, og at der ikke blæser helt andre vinde, når først de sidder komfortabelt placeret på taburetterne.