LangbordFaaborgStor.jpg

Langbord, suppe og musik i Faaborg

Langbordssnak i Faaborg

Alternativet serverede suppe og akustisk musik på torvet lørdag, og det var populært blandt forbipasserende, handlende og turister på en næsten vinterkold novemberdag.  … Med måltidet som ramme – hjemmelavet græskarsuppe og brydebrød – skabte Alternativet- og den dygtige musiker -  ramme for hyggelige samtaler om stort og småt, og mange satte sig for en stund ved de grønne duge og talte med, lyttede til musikken og stillede spørgsmål, både i relation til det forestående valg, men også om andre gode emner, fx:

·        Busterminalen – skal den flyttes?

·        Inddragelse af borgere i politiske udvalg

·        Hvordan får vi skabt processer så borgerne føler sig tæt på det lokalpolitiske

·        Slagterigrunden

·        Tillid frem for kontrol - Basisydelse uden modkrav

Afslutningsvis bød Alternativet varm suppe til den tværpolitiske Kvindekaravane, der kom forbi med kolde fingre og tæer og brugte stemmer, efter flere timers højlydt slagsang.