5670 Broby STOR.jpg

Line Gessø i 5672 Broby

Line Gessø deltog i vælgermøde arrangeret af de fire lokalråd i postnummer 5672 Broby. Det var vel-arrangeret og der var børnepasning – en fantastisk idé, der jo gør at vælgerne og kandidaterne kan have børn med. Line havde sine børn Alma og Villads med, og de hyggede sig under vælgermødet. Det overordnede spørgsmål var: Hvad vil kommunen med 5672 Broby. Efter indledningen blev kommunens ledelsesstruktur og ledelsesform drøftet. Line fremførte, at vi i Alternativet gerne vil gøre op med den nuværende form, sætte ledelsen mere fri og have tillid til mellemledere og medarbejdere. Vi ønsker mere borgerinddragelse, gennemsigtighed og åbenhed. Der blev stillet spørgsmål til normeringerne på plejehjemmene, og her bekræftede Line, at det ikke er godt nok, som det er nu. Da de siddende kandidater var enige om, at økonomien er god i FMK, fremførte Line, at vi jo så passende kan hæve normeringerne på ældreområdet og rulle besparelserne tilbage på børnehaveområdet. Line foreslog i øvrigt, at vi får Klinisk Etisk Komitéer på området som man har i Norge, så vi har uafhængige instanser til at vurdere etikken i plejen. Til sidst blev skoleområdet drøftet, og her gentog Line Alternativets forslag om frit skolevalg, og om at sætte skolerne fri til at få kultur, natur, sport, musik og kreativitet på programmet. Alt i alt et rigtig godt vælgermøde.